Autor zdjęcia: Canadian Film Centre

Szansa dla przedsiębiorstw MSP – kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny jest jednym z instrumentów, z których skorzystać mogą w obecnie obowiązującej perspektywie budżetowej przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro-,małych i średnich przedsiębiorstw.
Autor zdjęcia: NASA on The Commons

Pomoc dla sektora MŚP

Prowadzący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy swoje mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, mają sporą szansę na pozyskanie wsparcia finansowego, mającego na celu podniesienie konkurencyjności...
Autor zdjęcia: IPASadelaide

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 – Kredyt na innowacje technologiczne

Głównym celem poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, które jest następcą działania Kredyt technologiczny, jest wzrost innowacyjności wśród polskich firm, poprzez wdrożenie w nich...
Autor zdjęcia: Nestlé

Szybka ścieżka – jak wyglądają jej efekty w praktyce?

Dużą popularnością cieszy się w obecnej perspektywie budżetowej konkurs o nazwie Szybka ścieżka. W konkursie tym, który zorganizowany został także w 2015 roku, dla...
Autor zdjęcia: Nestlé

Kredyt technologiczny – nowe rozdanie

Kredyt technologiczny udzielany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Z tego właśnie względu, w ramach Programu Operacyjnego...
Autor zdjęcia: zsoolt

Nowe technologie – nowe możliwości rozwoju

Rozwój jest czymś, bez czego nie bylibyśmy w stanie istnieć, jako społeczeństwo. Rozwija się wszystko wokół nas, w tym szczególnie przemysł i różnego rodzaju...
Autor zdjęcia: Jarleon-Fotografía

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne, znany także pod terminem kredyt technologiczny, to instrument wsparcia finansowego, którego zasadniczym celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności wśród mikro,...
Autor zdjęcia: YellowFilter

Premia technologiczna w kredycie na innowacje technologiczne

Kredyt technologiczny, zwany obecnie kredytem na innowacje technologiczne cieszy się wśród przedsiębiorców dużym zainteresowaniem (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). To, co przemawia za jego atrakcyjnością to możliwość...
Autor zdjęcia: Ars Electronica

Zmiana w zasadach udzielania kredytów technologicznych

Nastąpiła nowelizacja ustawy dotyczącej przydzielania środków z tak zwanego kredytu technologicznego. Autorem nowelizacji tejże ustawy jest Ministerstwo Gospodarki, które do wprowadzenia szeregu zmian w...
Autor zdjęcia: UnknownNet Photography

Kredyt na innowacje technologiczne – możliwość pozyskania środków przez innowacyjnych przedsiębiorców z sektora MSP

Kredyt technologiczny w nowej perspektywie 2014-2020 nazywany jest Kredytem na Innowacje Technologiczne. Organizowany jest on w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój i skierowany jest...
Autor zdjęcia: Canadian Film Centre
Autor zdjęcia: NASA on The Commons

Pomoc dla sektora MŚP

Prowadzący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy swoje mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, mają sporą szansę na pozyskanie wsparcia finansowego, mającego na celu podniesienie konkurencyjności...

Autor zdjęcia: IPASadelaide
Autor zdjęcia: Nestlé